You are currently viewing Vilom Shabd in Hindi Grammar ( Antonyms ) | विलोम शब्द की सूची

vilom shabd ( विलोम शब्द ) की सूची दी गयी हैं जिसमें अक्षर के अनुसार विलोम शब्द को लिखा गया हैं |

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ वाले विलोम शब्द (vilom shabd)

    

 • अनुग्रह विग्रह
 • अपमान सम्मान
 • अरुचि रुचि
 • अर्वाचीन प्राचीन
 • अवनति उन्नति
 • अनुपस्थित उपस्थित
 • अमृत विष
 • अथ इति
 • अन्धकार प्रकाश
 • अल्पायु दीर्घायु
 • अनुराग विराग
 • अनुज अग्रज
 • अधिक न्यून
 • अर्थ अनर्थ
 • अपेक्षा उपेक्षा
 • अतिवृष्टि अनावृष्टि
 • अभिज्ञ अनभिज्ञ
 • अनुकूल प्रतिकूल
 • अल्प↔  अधिक
 • अनिवार्य वैकल्पिक
 • अगम सुगम
 • अभिमान नम्रता,विनम्रता
 • अदोष सदोष
 • अनाथ सनाथ
 • अनुरक्ति विरक्ति
 • अराग सुराग
 • अस्वस्थ स्वस्थ
 • अगला पिछला
 • अवनि अम्बर
 • अनाहूत आहूत
 • अतुकान्त तुकान्त
 • अत्यधिक अत्यल्प
 • अधः उपरि
 • अधुनातन ↔  पुरातन
 • अनुग्रह ↔  विग्रह
 • अर्पित गृहीत
 • अर्जन वर्जन
 • अपेक्षा उपेक्षा
 • अधम उत्तम
 • अंगीकार अस्वीकार
 • अज्ञ ↔  विज्ञ
 • अघ ↔  अनघ
 • अकाल ↔  सुकाल
 • अर्थी ↔  प्रत्यर्थी
 • अनैक्य ↔  ऐक्य
 • अंत ↔  अनंत
 • अचर ↔  चर
 • अर्वाचीन ↔  प्राचीन
 • अवर ↔  प्रवर
 • अकाम ↔  सुकाम
 • अन्तरंग ↔  बहिरंग
 • अर्पण ↔  ग्रहण
 • अवनति ↔  उन्नति
 • अति ↔  अल्प
 • अनेकता ↔  एकता
 • अनित्य ↔  नित्य
 • अतल ↔  वितल
 • अच्छा बुरा
 • अजीब ↔  साधारण
 • अनुमति देना ↔  मना करना
 • अमावस्या ↔  पूर्णिमा
 • अस्त ↔  उदय
 • अनुलोम ↔  प्रतिलोम
 • अनुरक्ति ↔  विरक्ति
 • अमर ↔  मर्त्य
 • अग़्नि जल
 • अल्पसंख्यक ↔  बहुसंख्यक
 • अधिकारी ↔  अनाधिकारी
 • अंतर्मुखी वहिर्मुखी
 • अश्रु ↔  हास
 • अभिज्ञअनभिज्ञ
 • अग्र ↔  पश्च
 • अपमान ↔  सम्मान
 • अथ ↔  इति
 • अन्तर्द्वन्द्व बहिर्द्वन्द्ध
 • अपना ↔  पराया
 • अनेक ↔  एक
 • अवनत ↔  उन्नत
 • अजेय ↔  जेय
 • अदेय ↔  देय
 • अतिथि आतिथेय
 • आदरअनादर
 • आयात निर्यात
 • आशा निराशा
 • आग्रही दुराग्रही
 • आतुर अनातुर
 • आकर्षण विकर्षण
 • आधार निराधार
 • आच्छादित अनाच्छादित
 • आभ्यन्तर बाह्रय
 • आगम लोप
 • आगामी विगत
 • आदिष्ट निषिद्ध
 • आलोक अंधकार
 • आदि अंत
 • आगामी गत
 • आग्रह दुराग्रह
 • आवश्यक अनावश्यक
 • आधुनिक प्राचीन
 • आदि अनादि
 • आश्रित निराश्रित
 • आगत ↔  अनागत
 • आश्रित निराश्रित
 • आरोह अवरोह
 • आवृत अनावृत
 • आकाश पाताल
 • आग्रह अनाग्रह
 • आकीर्ण विकीर्ण
 • आधार आधेय
 • आसक्त अनासक्त
 • आभ्यन्तर बाह्म
 • आदत्त प्रदत्त
 • आना जाना
 • आहान विसर्जन
 • आदान प्रदान
 • आलस्य स्फूर्ति
 • आस्था अनास्था
 • आकुंचन प्रसारण
 • आकर्षण विकर्षण
 • आदर्श यथार्थ
 • आहार निराहार
 • आविर्भाव तिरोभाव
 • आमिष निरामिष
 • आगामी विगत
 • आचार अनाचार
 • आत्मा परमात्मा
 • आर्द्र शुष्क
 • आजादी गुलामी
 • आस्तिक नास्तिक
 • आदि  अंत
 • आदान प्रदान
 • आरंभ अंत
 • आय व्यय
 • आलस्य स्फूर्ति
 • आदर्श यथार्थ
 • आकाश पाताल
 • आशा निराशा
 • आदान प्रदान
 • आयात निर्यात
 • इच्छा अनिच्छा
 • इष्ट अनिष्ट
 • ईषत अलम
 • इकट्ठा अलग
 • ईश अनीश
 • ईद मुहर्रम
 • ईश्वर अनीश्वर
 • इच्छित अनिच्छित
 • इहलोक परलोक
 • इति अथ
 • इसका उसका
 • उपकार ↔ अपकार
 • उदात्त ↔ अनुदात्त
 • उधार ↔ नकद
 • उन्नति ↔ अवनति
 • उद्घाटन ↔ समापन
 • उन्मीलन ↔ निमीलन
 • उत्तरायण ↔ दक्षिणायन
 • ऊर्ध्व ↔ निम्न
 • ऊर्ध्व ↔ अधो
 • उऋण ↔ ऋण
 • उदयाचल ↔ अस्ताचल
 • उन्मुख ↔ विमुख
 • उद्यम ↔ निरुद्यम
 • उद्धत ↔ विनीत
 • उपस्थित ↔ अनुपस्थित
 • ऊपर ↔ नीचे
 • उत्तीर्ण ↔ अनुत्तीर्ण
 • उदय ↔ अस्त
 • उच्च ↔ निम्न
 • उत्साह ↔ निरुत्साह
 • उचित ↔ अनुचित
 • उपचार ↔ अपचार
 • उपमेय ↔ अनुपमेय
 • उपयुक्त ↔ अनुपयुक्त
 • ऊधम ↔ विनय
 • उपसर्ग ↔ प्रत्यय
 • ऊर्ध्वगामी ↔ अधोगामी
 • ऊँच ↔ नीच
 • उग्र ↔ सौम्य
 • उपाय ↔ निरुपाय
 • उपमा ↔ अनुपमा
 • उत्थान ↔ पतन
 • उपयोग ↔ दुरुपयोग
 • उत्कर्ष ↔ अपकर्ष
 • उत्तर ↔ दक्षिण
 • उत्कृष्ट ↔ निकृष्ट
 • उत्तम ↔ अधम
 • उर्वर ↔ बंजर
 • उद्यमी ↔ आलसी
 • एक ↔ अनेक
 • एकमुखी ↔ बहुमुखी
 • एकता ↔ अनेकता
 • एकल ↔ बहुल,समूह
 • एकत्र ↔ विकीर्ण
 • एकांगी ↔ अनेकांगी
 • एकपक्षीय ↔ बहुपक्षीय
 • एकाग्रचित ↔ अन्यमनस्क
 • एकाग्र ↔ चंचल
 • एकार्थक ↔ अनेकार्थक
 • एकेश्वरवाद ↔ बहुदेववाद
 • एड़ी ↔ चोटी
 • ऐक्य ↔ अनैक्य
 • ऐच्छिक ↔ अनैच्छिक
 • ऐतिहासिक ↔ अनैतिहासिक
 • ऐश्वर्य ↔ अनैश्वर्य
 • ऐहिक ↔ पारलौकिक
 • औचित्य ↔ अनौचित्य
 • औपचारिक ↔ अनौपचारिक
 • औपचारिकता ↔ अनौपचारिकता
 • ओजस्वी ↔ निस्तेज
 • औपन्यासिक ↔ अनौपन्यासिक
 • ऋजु ↔ वक्र
 • ऋणग्रस्त ↔ ऋणमुक्त
 • ऋत ↔ अनृत

क, ख, ग, घ वाले विलोम शब्द (vilom shabd)

 • कंजूस ↔ मुक्तहस्त,उदार,शाहखर्च
 • कंपित ↔ अकंपित
 • कच्चा ↔ पका,पक्का
 • कटु ↔ प्रिय,मधु
 • कठिन ↔ सरल
 • कठोर ↔ मृदु,कोमल
 • कड़ुवा ↔ मीठा
 • कथनीय ↔ अकथनीय
 • कथित ↔ अकथित
 • कथ्य ↔ अकथ्य
 • कनिष्ठ ↔ ज्येष्ठ
 • कपटी ↔ निष्कपट,निश्छल
 • कपूत ↔ सपूत
 • कभी-कभी ↔ सदा,सदैव,हमेशा
 • कम ↔ ज्यादा,अधिक
 • कमजोर ↔ तगड़ा
 • कमी ↔ बहुतायत
 • करुण ↔ निष्ठुर
 • कर्कश ↔ मधुर
 • कर्ता ↔ अकर्ता
 • कर्म ↔ अकर्म
 • कर्मण्य ↔ अकर्मण्य
 • कलंकित ↔ निष्कलंक
 • कलंकी ↔ निष्कलंकी
 • कल्पनातीत ↔ कल्पनीय
 • कल्पनीय ↔ अकल्पनीय,कल्पनातीत
 • कल्पित ↔ अकल्पित,यथार्थ,अयथार्थ
 • कसा ↔ ढीला
 • कसूरवार ↔ बेकसूर
 • कहा ↔ अनकहा
 • कहीं-कहीं ↔ सब जगह,सर्वत्र
 • काज ↔ अकाज
 • काट्य ↔ अकाट्य
 • काबिल ↔ नाकाबिल
 • कामयाब ↔ नाकामयाब
 • कामयाबी ↔ नाकामयाबी
 • कामी ↔ अकाम,निष्काम
 • काल ↔ अकाल
 • काला ↔ गोरा
 • किस्मतवर ↔ बदकिस्मत
 • कीर्ति ↔ अपकीर्ति
 • कीर्तिकर ↔ अकीर्तिकर
 • कुंठित ↔ अकुंठित,तीखा,धारदार
 • कुटिल ↔ सरल
 • कुपरिणाम ↔ सुपरिणाम
 • कुप्रथा ↔ सुप्रथा
 • कुफल ↔ सुफल
 • कुमारी ↔ विवाहिता
 • कुरूप ↔ सुरूप
 • कुलीन ↔ अकुलीन
 • कुव्यवस्था ↔ सुव्यवस्था
 • कुशल ↔ अकुशल
 • कुशलता ↔ अकुशलता
 • कृत ↔ अकृत
 • कृतकार्य ↔ अकृतकार्य,विफल-मनोऱथ
 • कृतज्ञ ↔ अकृतज्ञ,कृतघ्न
 • कृतज्ञता ↔ अकृतज्ञता
 • कृत्रिम ↔ अकृत्रिम,प्रकृत
 • कृत्रिमता ↔ अकृत्रिमता
 • कृपण ↔ दाता
 • कृपा ↔ अकृपा,अवकृपा
 • कृष्ण ↔ शुक्ल,श्वेत
 • कृष्ट ↔ अकृष्ट
 • के अदंर ↔ के बाहर
 • के नीचे ↔ के ऊपर
 • कोप ↔ कृपा
 • कोमल ↔ कठोर
 • कोमलता ↔ कठोरता
 • कोलाहल ↔ शान्ति
 • क्रमिक ↔ अक्रमिक
 • क्रय ↔ विक्रय
 • क्रूर ↔ अक्रूर
 • क्रोध ↔ क्षमा
 • खंड-खंड ↔ अखंडित
 • खंडन ↔ मंडन
 • खंडनीय ↔ मंडनीय
 • खंडित ↔ अखंडित,अखंड
 • खरा ↔ खोटा
 • खरीद ↔ बिक्री
 • खरीदना ↔ बेचना
 • खाद्य ↔ अखाद्य
 • खाली ↔ भरा
 • खिलना ↔ मुरझाना
 • खिला ↔ मुरझाया
 • खुला ↔ बंद,अवरूद्ध
 • खुशकिस्मत ↔ बदकिस्मत
 • खुशमिज़ाज ↔ बदमिज़ाज
 • खुशी ↔ गम,गमी
 • खुशी-खुशी ↔ बेमन से
 • खूबसूरत ↔ बदसूरत,कुरूप
 • खेद ↔ प्रसन्नता
 • गंभीर ↔ अगंभीर,छिछला
 • गगन ↔ धरा,पृथ्वी
 • गणतंत्र ↔ राजतंत्र
 • गणनीय ↔ अगणनीय,अगण्य
 • गण्य ↔ अगण्य,नगण्य
 • गत ↔ आगत
 • गमन ↔ आगमन
 • गरल ↔ सुधा
 • गर्म ↔ ठंडा
 • गलत ↔ सही
 • गहरा ↔ छिछला
 • गिराना ↔ उठाना
 • गीला ↔ सूखा
 • गुण ↔ अवगुण,दोष
 • गुणी ↔ अवगुणी,निर्गुणी
 • गुनाहगार ↔ बेगुनाह
 • गुप्त ↔ प्रकट
 • गुमसुम ↔ बातूनी,बड़बड़िया
 • गुरू ↔ हलका,लघु
 • गुढ़ ↔ अगूढ़
 • गृहस्थ ↔ संन्यासी
 • गेय ↔ अगेय
 • गौण ↔ मुख्य
 • गौरव ↔ लाघव
 • ग्रस्त ↔ मुक्त
 • ग्रहण ↔ त्याग,परित्याग
 • ग्राम ↔ नगर
 • ग्रामीण ↔ नागर,शहरी
 • ग्राम्य ↔ नागर,वन्य
 • ग्राह्य ↔ अग्राह्य,त्याज्य
 • घटती ↔ बढ़ती
 • घटना ↔ बढ़ना
 • घटित ↔ अघटित
 • घरेलू ↔ बाहरी,जंगली
 • घात ↔ प्रतिघात
 • घृणा ↔ प्रेम
 • घोषित ↔ अघोषित

च, छ, ज, झ, वाले विलोम शब्द (vilom shabd)

 • चंचल ↔ अचंचल,स्थिर
 • चढ़ना ↔ उतरना,गिरना
 • चतुर ↔ मूर्ख
 • चपल ↔ अचपल
 • चर ↔ अचर
 • चरित्रवान ↔ चरित्रहीन
 • चल ↔ अचल
 • चालाक ↔ सीधा,भोला
 • चाहा ↔ अनचाहा
 • चिंतनीय ↔ अचिंतनीय
 • चिंतित ↔ अचिंतित
 • चिंत्य ↔ अचिंत्य
 • चिकित्स्य ↔ अचिकित्स्य
 • चिरंतन ↔ नश्वर
 • चिरस्थायी ↔ अल्पस्थायी
 • चुस्त ↔ ढीला,लचर
 • चेतन ↔ अचेतन,जड़
 • चैन ↔ बेचैनी
 • चोर ↔ साह
 • चोरी-छिपे ↔ डंके की चोट
 • छली ↔ निष्छल
 • छांह ↔ धूप
 • छिछला ↔ गहरा
 • छुटकारा ↔ बंधन
 • छूत ↔ अछूत
 • छेद्य ↔ अछेद्य
 • छोटा ↔ बड़ा,लंबा
 • जगंल ↔  स्थावर
 • जटिल ↔ सरल
 • जंगली ↔ घरेलू,पालतू
 • जड़ ↔ चेतन
 • जड़ता ↔ जेतनता,चैतन्य
 • जन्म ↔ मृत्यु
 • जय ↔ पराजय
 • जरूरी ↔ गैरजरूरी
 • जल ↔ थल
 • जल्द ↔ देर
 • जल्दी-जल्दी ↔ धीरे-धीरे
 • जवानी ↔ बुढ़ापा
 • जागना ↔ सोना
 • जातीय ↔ विजातीय
 • जानकार ↔ अनजान
 • जागरण ↔ सुषुप्ति,निद्रा
 • जाति ↔ विजाति
 • जानदार ↔ बेजान
 • जाना-पहचाना ↔ अजनबी
 • जारज ↔ औरस
 • जालिम ↔ रहमदिल
 • जितेंद्रिय ↔ अजितेंद्रिय
 • जीत ↔ हार
 • जीर्ण ↔ अजीर्ण
 • जीवन ↔ मरण
 • जुड़ा ↔ बिछुड़ा,अलहदा
 • जेय ↔ अजेय
 • जोरदार ↔ हलका
 • ज्येष्ठ ↔ कनिष्ठ
 • ज्योति ↔ तम
 • ज्वार ↔ भाटा
 • झोपड़ी ↔ महल

ठ, त, थ, द, ध, न  वाले विलोम शब्द (vilom shabd)

 • ठंडा ↔ गर्म
 • ठोस ↔ पोला,खोखला,तरल
 • तंदुरुस्त ↔ कमजोर
 • तकलीफ ↔ आराम
 • तद्वत ↔ अतद्वत
 • तप्त ↔ शीतल
 • तम ↔ प्रकाश
 • तर ↔ शुष्क
 • तरल ↔ ठोस
 • तरुण ↔ वृद्ध
 • तर्क ↔ वितर्क
 • तर्कपूर्ण ↔ कुतर्कपूर्ण
 • तर्कसंगत ↔ अतर्कसंगत
 • ताज़ा ↔ बासी
 • ताप ↔ शीत
 • तामसिक ↔ सात्विक
 • तारीफ ↔ बुराई
 • तालीमयाफ्ता ↔ जाहिल
 • तिक्त ↔ मधुर
 • तिमिर ↔ प्रकाश
 • तीव्र ↔ मंद
 • तुकांत ↔ अतुकांत
 • तुच्छ ↔ महान
 • तुल्य ↔ अतुल्य
 • तृप्त ↔ अतृप्त
 • तृप्ति ↔ अतृप्ति
 • तेज़ ↔ हलका,मंद
 • त्याज्य ↔ अत्याज्य
 • त्रुटिपूर्ण ↔ त्रुटिहीन
 • थोक ↔ फुटकर
 • थोड़ा ↔ बहुत,अधिक
 • दंड ↔ पुरस्कार
 • दक्ष ↔ अदक्ष
 • दक्षता ↔ अदक्षता
 • दक्षिण ↔ वाम,उत्तर
 • दब्बू ↔ दंबग
 • दमनीय ↔ अदमनीय
 • दयालु ↔ निर्दय
 • दरिद्र ↔ धनाढ्य,धनी
 • दर्शनीय़ ↔ अदर्शनीय
 • दलित ↔ अदलित
 • दागी ↔ बेदाग
 • दाह्य ↔ अदाह्य
 • दिन ↔ रात
 • दिनांकित ↔ अदिनांकित
 • दिलेर ↔ कायर
 • दिवा ↔ रात्रि
 • दीर्घकाय ↔ कृशकाय
 • दीर्घायु ↔ अल्पायु
 • दुआ ↔ बद्दुआ
 • दुख ↔ सुख
 • दुखद ↔ सुखद
 • दुखदायक ↔ सुखदायक
 • दुखमय ↔ सुखमय
 • दुराचार ↔ सदाचार
 • दुराचारी ↔ सदाचारी
 • दुरुस्त ↔ गलत
 • दुर्गति ↔ सुगति
 • दुर्जन ↔ सज्जन
 • दुर्बल ↔ सबल
 • दुर्लभ ↔ सुलभ
 • दुष्कर ↔ सुकर
 • दुष्ट ↔ सज्जन
 • दुष्परिणाम ↔ सुपरिणाम
 • दूर ↔ निकट,पास
 • दूरदर्शिता ↔ अदूरदर्शिता
 • दूरदर्शी ↔ अदूरदर्शी
 • दूषित ↔ अदूषित,स्वच्छ
 • दृढ़ ↔ अदृढ़
 • देखा ↔ अनदेखा
 • देनदार ↔ लेनदार
 • देय ↔ अदेय
 • देव ↔ दानव
 • देश ↔ विदेश
 • देशभक्त ↔ देशद्रोही
 • देही ↔ अदेह,विदेह
 • दोष ↔ गुण
 • दोषी ↔ निर्दोष
 • द्रुत ↔ मंथर
 • द्वेष ↔ सद्भावना
 • द्वेषी ↔ अद्वेषी
 • द्वैत ↔ अद्वैत
 • धनी ↔ निर्धन
 • धर्म ↔ अधर्म
 • धार्मिक ↔ अधार्मिक
 • धीर ↔ अधीर
 • धीरज ↔ उतावली
 • धीरता ↔ अधीरता
 • धूप ↔ छाँह
 • धृष्ट ↔ विनम्र
 • धैर्य ↔ अधैर्य
 • ध्वंस ↔ निर्माण
 • नकद ↔ उधार
 • नकारात्मक ↔ सकारात्मक
 • नगर ↔ ग्राम
 • नफा ↔ नुकसान
 • नम्य ↔ अनम्य
 • नम्र ↔ अनम्र
 • नया ↔ पुराना
 • नरक ↔ स्वर्ग
 • नराधम ↔ नरपुंगव
 • नर्म ↔ सख्त,कड़ा,कठोर
 • नवीन ↔ प्राचीन
 • नवीनता ↔ प्राचीनता
 • नश्वर ↔ अनश्वर,शाश्वत
 • नसीबवर ↔ बदनसीब
 • नागरिक ↔ ग्रामीण
 • नामवर ↔ बदनाम
 • नामी ↔ बदनाम
 • निंदनीय ↔ अनिंदनीय,प्रशंसनीय,अभिनंदनीय
 • निंदा ↔ प्रशंसा,स्तुति
 • निंद्य ↔ श्लाघ्य
 • निकट ↔ दूर
 • निडर ↔ डरपोक
 • नित्य ↔ अनित्य
 • निपुण ↔ अनिपुण
 • निमंत्रित ↔ अनिमंत्रित
 • नियंत्रित ↔ अनियंत्रित
 • नियत ↔ अनियत
 • नियमित ↔ अनियमित
 • नियामक ↔ अनियामक
 • निरक्षर ↔ साक्षर
 • निरर्थक ↔ सार्थक
 • निराकार ↔ साकार
 • निराधार ↔ साधार
 • निरामिष ↔ सामिष
 • निराश ↔ आशावान
 • निरुद्ध ↔ अनिरुद्ध
 • निर्गुण ↔ सगुण
 • निर्जल ↔ सजल
 • निर्जीव ↔ सजीव
 • निर्णय ↔ अनिर्णय
 • निर्णीत ↔ अनिर्णीत
 • निर्रथक ↔ सार्थक
 • निर्दय ↔ सदय,दयालु
 • निर्दिष्ट ↔ अनिर्दिष्ट
 • निर्दोष ↔ सदोष
 • निर्धनता ↔ धनाढ्यता
 • निर्धारित ↔ अनिर्धारित
 • निर्बल ↔ सबल
 • निर्भीक ↔ भयभीत
 • निर्मल ↔ मलिन
 • निर्माण ↔ निनाश, ध्वंस
 • निर्लज्ज ↔ सलज्ज
 • निर्वचनीय ↔ अनिर्वचनीय
 • निर्वाच्य ↔ अनिर्वाच्य
 • निश्चय ↔ अनिश्चय
 • निश्चित ↔ अनिश्चित
 • निषिद्ध ↔ विहित
 • निष्काम ↔ सकाम
 • निष्क्रिय ↔ सक्रिय
 • निष्ठा ↔ अनिष्ठा
 • नीचे ↔ ऊपर
 • नीति ↔ अनीति
 • नीरस ↔ सरस
 • नीरुजता ↔ रुग्णता
 • नूतन ↔ पुरातन
 • नेक ↔ बद
 • नेकनामी ↔ बदनामी
 • नेकी ↔ बदी
 • नैसर्गिक ↔ अनैसर्गिक,कृत्रिम
 • न्याय ↔ अन्याय
 • न्यायपूर्ण ↔ अन्यायपूर्ण
 • न्यायी ↔ अन्यायी
 • न्यून ↔ अधिक
 • न्यूनतम ↔ अधिकतम

Note- छात्रों बचे हुये जो vilom shabd कुछ समय के बाद आपको उपलब्ध कराये जायेगें।

This Post Has One Comment

Leave a Reply